Gå til innholdet

Booking | Velg dato

Oversikten viser oppsatte kurs. Velg kursdato og klikk på knappen "neste" for å bestille.

Kurs

STCW Påbygging Grunnleggende Sikkerhetsopplæring fra Norsk Olje & Gass (GSK) til Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for Sjøfolk

Påbygging for persoer som innehar gyldig Grunnleggende Sikkerhetsopplæring Norsk Olje & Gass og som vil konvertere til Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for Sjøfolk

Gjennomfør kurset med:
3 dager på kurssenter

Både teori og praksis gjennomføres på kurssenteret.

 - 

Tromsø

Tromsø 4 ledige plasser Kr. 12.200,-