Gå til innholdet

Booking | Velg dato

Oversikten viser oppsatte kurs. Velg kursdato og klikk på knappen "neste" for å bestille.

Kurs

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Kurset gir innføring i sikringsarbeidet(security) ombord på skip, og gir deltakerne forståelse for egne plikter tilknyttet skipets sikrings- og terrorberedskapsplan.

Det er ikke satt opp kurs av denne typen. Kontakt oss på kundeservice@arcos.no for informasjon om neste kursdato.

For selskaper som ønsker kurs for et større antall deltakere, så holder vi kurs på forespørsel.