Gå til innholdet

Grunnleggende Fallsikring

Dette kurset gir grunnleggende opplæring om HMS, regelverk, risikohåndtering og praktisk bruk av fallsikringsutstyr.

Hvem trenger kurset?

Alle som utfører arbeid i høyden. Kurset gjennomføres iht. AML og NS 5814 Risiko.

Hva lærer deltakerne?

  • Gjennomgang av relevante forskrifter og retningslinjer.
  • Risikovurderinger ved jobbforberedelser i høyden.
  • Konsekvenser ved fallulykker.
  • Bruk av relevante typer fallsikringssystemer og metoder for sikker bruk.
  • Innføring i bruk av redningsutstyr.
  • Kunnskap om vedlikehold, kontroll og oppbevaring av utstyr.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Ingen krav til forkunnskaper. Kursdeltakeren skal ha fylt 18 år.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset gjennomføres over en dag. Lunsj er inkludert i prisen. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve. Det forutsettes 100% oppmøte for godkjent kurs. Arcos utsteder kursbevis etter fullført kurs.