Gå til innholdet

Internrevisjon av kvalitetssystemer

Kunnskap om internrevisjon og kvalitetssystemer er viktig for alle virksomheter som er sertifisert i henhold til anerkjent kvalitetssystem og for virksomheter som etterlever anerkjent kvalitetssystem uten å være sertifisert.

Hvem trenger kurset?

Ansatte som har ansvar for oppfølging av kvalitetssystem i egen virksomhet.

Hva lærer deltakerne?

Kunnskap om kvalitetssystem med spesiell vekt på ISO standarder. Være i stand til å planlegge og gjennomføre internrevisjon i egen virksomhet.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Ingen krav til forkunnskap.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Ingen krav.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 1 dag, med fokus på planlegging og gjennomføring av internrevisjon.