Gå til innholdet

NSO - Kjemikaliedykking Grunnkurs

Kjemikaliedykkerene utgjør en betydelig ressurs for industrivern i mange bedrifter. De ivaretar beredskap i kompliserete anlegg der risikopotensialet er stort. Det stilles krav til utøverne og industrivernets kjemikalidykkere stilles overfor vanskelige utfordringer.

Kurset består av opplæring og gjennomfører øvelser som gir kompetanse innenfor kjemikaliedykking.

Hvem trenger kurset?

Innsatspersonell innen industrivernet i virksomheter med risiko for lekkasje av kjemikalier.

Hva lærer deltakerne?

Gjeldende regelverk. Fareklasser. Definisjoner. Åndedrettsbeskyttelse. Drakttyper og utstyr. Praktiske øvelser.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Modul 1 som består av selvstudium skal være gjennomført før oppmøte hos Arcos. Ta kontakt med Arcos kundeservice for informasjon om modul 1.

Gjennomført helsekontroll og røykdykkertest iht. Arbeidstilsynets rettningslinjer. Røykdykketest kan gjennomøres på Arcos Sikkerhetssenter etter avtale.