Gå til innholdet

Fallsikring og redning repetisjon - Modul B NOG 113

Repetisjonskurs for personell som skal vedlikeholde kompetanse i fallsikring og redning.

Hvem trenger kurset?

Personell som skal utøve redningsberedskap iht. NOG retningslinjer.

Hva lærer deltakerne?

  • Gjennomgang av relevante forskrifter og retningslinjer.
  • Risikovurderinger ved redningsoperasjoner ved bruk av fallsikringsutstyr.
  • Konsekvenser ved fallulykker.
  • Bruk av relevante typer redningssystemer, rigging og metoder for sikker bruk.
  • Førstehjelp ved hengetraume, stabilisering av pasient inklusiv immobilisering.
  • Redningsinnsats i tank med bruk av friskluftsutstyr.
  • Redning av fritthengende person.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Gyldig kursbevis Fallsikring og redning Modul B - NOG 113

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

  • Arbeidshansker og vernesko.
  • Kursdeltakeren skal ved fremmøte til kursets første dag kunne identifisere seg med godkjent legitimasjon (pass, førerkort eller annen godkjent legitimasjon).

Hvordan gjennomføres kurset?

Kursets varighet er en dag. Lunsj er inkludert i prisen. Arcos utsteder kursbevis etter fullført kurs.