Gå til innholdet

ISM koden og internrevisjon

ISM koden (International Safety Management Code) er et regelverk vedtatt gjennom IMO som vektlegger overordnede regler for sikker drift av skip.

Hvem trenger kurset?

Ansatte som har ansvar for oppfølging av kvalitetssystem i egen virksomhet.

Hva lærer deltakerne?

Kunnskap om kvalitetssystem med spesiell vekt på  ISM koden. Være i stand til å planlegge og gjennomfører internrevisjon i egen virksomhet.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Ingen krav til forkunnskap.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 1 dag. Leksjoner og gruppearbeid, med fokus på planlegging og gjennomføring av internrevisjon.