Gå til innholdet

Betingelser

Vi tilbyr booking av kurs for bedriftskunder og privatkunder via nettstedet.

Avbestilling

Frist for avbestilling er 8 dager før kursstart. Avbestilling skal skje via internett-lenken vi har sendt per epost.

Avbestillinger etter frist blir fakturert med full pris.

Endring av booking

Frist for endring av booking er 8 dager før kursstart. Endring skal skje via internett-lenken vi har sendt per epost.

Endringer etter frist skal skje per epost til kundeservice@arcos.no. For endringer etter frist så tilkommer endringsgebyr på 500 kroner.

Som endring regnes eksempelvis: flytting av kurs til en senere dato, bytte av mottaker for faktura, bytte av kursdeltaker, og bytte fra en type kurs til et annet.

Sykdom

Dersom kursdeltaker ikke kan gjennomføre kurset på grunn av sykdom, og kan fremvise legeerklæring, så vil det bli gitt tilbud om ny kursdato.

Betaling

Arcos sender faktura i forkant av kurset.