Gå til innholdet

Betingelser

Vi tilbyr kjøp av kurs for bedriftskunder og privatkunder via nettstedet. Kurs betales med faktura.

Frist for gratis avbestilling og datoendring er 8 dager før kursstart. Endringer i bestillingen skal skje via internett-lenken vi har sendt per epost. Det er mulig å endre kursdato og fakturamottaker etter denne fristen, men da mot et endringsgebyr på 500 kroner.

Dersom kursdeltaker ikke kan gjennomføre kurset på grunn av sykdom, og kan fremvise bekreftelse fra lege, så vil det bli gitt tilbud om ny kursdato uten endringsgebyr.

Utstedelse av kursbevis til privatkunder forutsetter at faktura er betalt.