Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

Beredskap

Arcos har solid erfaring med utvikling og implementering av beredskapsplaner.

  • Rådgivning innen beredskapsplaner
  • Planlegging, gjennomføring og etterarbeid beredskapsøvelser på sokkelen og i landorganisasjon(1, 2 og 3.linje)
  • Revisjoner og verifikasjoner – på sokkelen og i landorganisasjon
  • Praktiske kurs og lederkurs innen beredskap i henhold til STCW og NOG kravstandard