Gå til innholdet

Beredskap

Arcos har solid erfaring med utvikling og implementering av beredskapsplaner.

  • Rådgivning innen beredskapsplaner
  • Planlegging, gjennomføring og etterarbeid beredskapsøvelser på sokkelen og i landorganisasjon(1, 2 og 3.linje)
  • Revisjoner og verifikasjoner – på sokkelen og i landorganisasjon
  • Praktiske kurs og lederkurs innen beredskap i henhold til STCW og NOG kravstandard