Gå til innholdet

Selskapet

Arcos leverer kurs og rådgivning. Kundene våre tilhører hovedsaklig offshorebransjen og maritim virksomhet.

Kompetanse

Med base i Tromsø, har vi god kjennskap til arktiske forhold og utfordringer knyttet til drift i arktiske områder.

Vi har rådgivere og instruktører med:

  • Operasjonell maritim bakgrunn
  • Erfaring fra offshorebransjen - onshore og offshore
  • Operativ erfaring og ledererfaring fra større rederi

Vi er i tillegg eneste totalleverandør av sikkerhet- og beredskapsopplæring i Nord-Norge.

Verdigrunnlag

Vi skal bli oppfattet som en seriøs aktør og en attraktiv arbeidsgiver, derfor vektlegger vi et godt arbeidsmiljø, konfidensialitet og høy forretningsetikk.

Sertifiseringer og godkjenninger

Arcos har følgende godkjenninger og sertifiseringer:

  • Sertifisert av DNV ihht ISO 9001
  • Godkjent av Offshore Norge som sikkerhetssenter og kursleverandør
  • Godkjent av Global Wind Organisation(GWO) for å levere kurs til vindenergibransjen
  • Godkjent av Sjøfartsdirekoratet som sikkerhetssenter og kursleverandør
  • Godkjent av Forsvaret som sikkerhetssenter og kursleverandør

HMS og kvalitet

Arcos skal være en attraktiv arbeidsgiver med nulltoleranse i forhold til skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Våre ansatte skal være oppdatert på lover, regler og krav som stilles til kunder, leverandører og egen bedrift. Arcos skal oppfattes som en ledende leverandør av kurs og rådgivning til maritim bransje, offshoresektoren og landbasert virksomhet innen vår kjernevirksomhet sikkerhet og beredskap.