Gå til innholdet

Selskapet

Arcos leverer kurs og rådgivning. Kundene våre tilhører hovedsaklig offshorebransjen og maritim virksomhet.

Kompetanse

Med base i Tromsø, har vi god kjennskap til arktiske forhold og utfordringer knyttet til drift i arktiske områder.

Vi har rådgivere og instruktører med:

  • Operasjonell maritim bakgrunn
  • Erfaring fra offshorebransjen - onshore og offshore
  • Operativ erfaring og ledererfaring fra større rederi

Vi er i tillegg eneste totalleverandør av sikkerhet- og beredskapsopplæring i Nord-Norge.

Verdigrunnlag

Vi skal bli oppfattet som en seriøs aktør og en attraktiv arbeidsgiver, derfor vektlegger vi et godt arbeidsmiljø, konfidensialitet og høy forretningsetikk.

Sertifiseringer og godkjenninger

Arcos har følgende godkjenninger og sertifiseringer:

  • Sertifisert av DNV ihht ISO 9001:2015
  • Godkjent av Norsk Olje og Gass som sikkerhetssenter og kursleverandør
  • Godkjent som kontrollforetak på vegne av Sjøfartsdirektoratet
  • Godkjent av Sjøfartsdirekoratet som sikkerhetssenter og kursleverandør
  • Godkjent av Forsvaret som sikkerhetssenter og kursleverandør

Kvalitetspolitikk

Arcos har særlig fokus på kundetilfredshet og kompetanse. Vi måler kundetilfredshet fortløpende. Vår mål er 100% kontraktsoppfyllelse, null kundeklager og en gjennomsnittlig tallverdi for kunnskapsnivå på minst 4 (På en skala 1-5, jfr. skjema for måling av kundetilfredshet).

Vårt Kvalitetsstyringssystem er et levende system der vi fokuserer kontinuerlig forbedring.

HMS

Nulltoleranse i forhold til skade på mennesker og miljø. Ledelsen og ansatte i Arcos forplikter seg til å være oppdatert på gjeldende lover, regler og krav som stilles til kunder og egen bedrift.