Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

Risikostyring

Arcos tilbyr følgende tjenester innen risikostyring:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Operasjonell risikovurdering (Hazop, Hazid etc)
  • Praktisk opplæring i bruk av risikoanalyse (SJA, SWIFT etc)