Gå til innholdet

Risikostyring

Arcos tilbyr følgende tjenester innen risikostyring:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Operasjonell risikovurdering (Hazop, Hazid etc)
  • Praktisk opplæring i bruk av risikoanalyse (SJA, SWIFT etc)