Gå til innholdet

Fasiliteter

Øvelsesområde

Arcos har eget øvingsområde med klasserom, brannfelt, HUET bygg, kaifasiliteter og stort sjøområde.

HUET

Vår helikopterevakueringssimulator er blant de fremste på markedet, vind og bølgemodul er integrert.

Kantine

Lunsj alle dager er inkludert i kurspris. God mat og trivelige lokaler er viktig for kursdeltakernes trivsel.

Klasserom

Arcos har gode fasiliteter for teoriundervisning med nødvendig datautstyr og audiovisuelle hjelpemidler.

En RIB(båt) i rask hastighet

HMOB

Arcos benytter videreutviklet konsept for hurtiggående mob-båt kurs, der moderne navigasjonsutstyr benyttes i krevende arktiske omgivelser.

Livbåt/sjøøvelse

Våre sjøøvelser utføres i trygge, men samtidig utfordrende, Nord-Norske omgivelser.