Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

HMS

Vi hjelper kunden å møte kravene som stilles til sikkerhet og miljø.

  • HMS inspeksjoner og HMS ingeniørtjenester
  • HMS ledelse i forbindelse med utbyggingsprosjekter
  • HMS-evaluering av leverandører i henhold til S-006N (NORSOK standard)