Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

Kopirett

Tekst, bilder og annet innhold på dette nettstedet tilhører Arcos AS eller er gjengitt med tillatelse fra samarbeidspartnere.

Kopirett

Innholdet på nettstedet er beskyttet av åndsverksloven, og kan ikke kopieres eller brukes utenfor dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Arcos AS, med mindre dette er eksplisitt tillatt ved lov.

Spesielt om ikonene

Ikonene på dette nettstedet er designet av 3.part, og er tilgjengelig via en Navngivelselisens. Ikonene kan fritt lastes ned fra www.flaticon.com og benyttes, såfremt opphavsmann navngis.

Ikon Beskrivelse Opphavsmann
flaticon-call60 Vectorgraphit
flaticon-cogwheel43 Freepik
flaticon-email15 Freepik
flaticon-facebook53 Freepik
flaticon-home65 Icomon
flaticon-magnifyingglass Roy and Co
flaticon-male Freepik
flaticon-note20 SImpleicon
flaticon-pile Freepik
flaticon-rectangular4 Freepik
flaticon-twitter1 Elegant Themes