Gå til innholdet

Rådgivning - maritime operasjoner

Rådgivning i forbindelse med maritime operasjoner.

  • Risikovurdering
  • Kontakt og koordinering med myndighetsorganer - Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet etc.
  • Rådgivning ved søknadsprosesser for påkrevde godkjenninger
  • Revisjoner og sikkerhetsinspeksjoner på fartøy og rederikontor