Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

Rådgivning - maritime operasjoner

Rådgivning i forbindelse med maritime operasjoner.

  • Risikovurdering
  • Kontakt og koordinering med myndighetsorganer - Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet etc.
  • Rådgivning ved søknadsprosesser for påkrevde godkjenninger
  • Revisjoner og sikkerhetsinspeksjoner på fartøy og rederikontor