Gå til innholdet

Internt

Her finner du nettsider for Arcos medarbeidere og tilknyttede databehandlere.

Kursplan

Tabular liste over kurs og hendelser på kurssenteret i månedene framover.

Vis rapport

Antall elever per dag

Listen viser antall elever på kurssenteret per dag. Listen kan være unøyaktig for skreddersydde kurs, kurs som holdes på rød-dager/fridager og ved utleie av fasiliteter. Kjøkkenpersonalet skal informeres ved slike unntak.

Vis rapport

Faktura

Liste over ustedte faktura. For saker som vedrører faktura i denne listen, kontakt IT-ansvarlig. Dersom du ikke finner fakturaen du leter etter i denne listen, så kontaktes regnskapskontoret.

Vis rapport