Gå til innholdet

Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Arcos samler inn og bruker personopplysninger. Vi er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Ved spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice@arcos.no eller per telefon 459 58 880.

Dine rettigheter

Oversikten under viser hvilke rettigheter du har i forhold til personinformasjonen din. Send en forespørsel til vår kundeservice om du ønsker å benytte deg av rettighetene dine. Du får svar innen 30 dager.

Les mer om dine rettigheter på datatilsynets nettsider.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan forlange en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan forlange å få rettet opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du få slettet personinformasjon fra databasene våre. Du kan ikke få slettet informasjon om deg som er nødvendig for at Arcos skal kunne bekrefte gyldigheten av et kursbevis, eller informasjon som Arcos er pålagt å bevare i henhold til regnskapslovgivning.

Begrensning av behandling av personopplysninger

Dersom du har protestert/klaget på Arcos behandling av personopplysninger, eller meldt inn behov for retting av informasjon, så kan du kreve at Arcos begrenser behandlingen av dine personopplysninger til klagen/protesten/rettingen er ferdigbehandlet.

Dataportabilitet

Du kan få overlevert informasjonen du har registrert hos oss som et csv-dokument.

Klage eller protestere mot vår behandling av personopplysninger

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger, eller motsette deg vår behandling av disse. Ta kontakt med vår kundeservice for å klage/protestere. Du kan også klage til Datatilsynet.

Personopplysninger ved kurs

Dette avsnittet beskriver vår behandling av personinformasjon i forbindelse med bestilling og gjennomføring av kurs.

Hva samler vi inn av personopplysninger?

Arcos samler kun inn de personopplysningene som er nødvendig for påmelding og gjennomføring av kurs, utstedelse av ferdighetssertifikat og kursbevis, kredittsjekk av privatkunder, samt fakturering av kursene. Arcos har en legitim interesse av å behandle denne informasjonen.

 • Navn på deltaker, fødselsdato og kontaktinformasjon. Nødvendig for identifikasjon av deltaker, for utstedelse av kursbevis, samt for fakturering.
 • Fødselsnummer når privatperson ønsker å betale med faktura. Nødvendig for kredittsjekk.
 • Fødselsnummer ved STCW-kurs. Nødvendig for innmelding av bestått kurs til Sjøfartsdirektoratet.
 • Navn og kontaktinformasjon til pårørende.
 • Kursdeltakers organisasjonstilknytning/arbeidsgiver. Brukes for å kunne fakturere bedrifter og organisasjoner.
 • Bilde av deltaker, på kurs der det utstedes kursbevis med bilde.
 • Skann av deltakers signatur, for Varmtarbeiderkurs. Dette er et krav fra Norsk brannvernforening.
 • Hvilke kurs deltaker har deltatt på tidligere, dersom dette er påkrev forkunnskap for et kurs.
 • Deltakers fartstid, dersom fartstid kreves for påmelding på et kurs.

Når samler vi inn personopplysninger?

Arcos mottar personinformasjon direkte fra deg, eller fra en organisasjon du er tilknyttet, normalt din arbeidsgiver.

Vi samler inn personopplysninger ved påmelding til kurs, samt underveis i kurset:

 • Påmelding fra privatperson/organisasjon/bedrift
 • Innsjekking på kurs via dataterminal på kurssenteret
 • Fra egenerklæringsskjema ved kursstart
 • Logging av kursprogresjon under kurs

Hvem deler vi personopplysninger med?

Arcos utsteder kursbevis og ferdighetssertifikat på vegne av offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner. Disse krever at vi rapporterer beståtte deltakere til dem:

 • Sjøfartsdirektoratet, for STCW-kurs. Det rapporteres navn og personnummer.
 • Offshore Norge, for offshore-kurs. Det rapporteres navn og fødselsdato.
 • Norsk brannvernforening, for Varmearbeiderkurs. Det rapporteres navn, fødselsdato og karakterer.
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, for NSO-kurs. Det rapporteres navn og fødselsdato.

Enkelte kurs gjennomføres ved E-læring. I disse tilfellene oppretter vi brukerkontoer for kursdeltakeren. Det registreres navn, fødselsdato og epostadresse:

 • Offshore Norge. (Mintra e-læringsportal)

Arcos fakturerer kursdeltakelse til privatpersoner og bedriftskunder. Faktura inneholder deltakers navn, samt informasjon om hvilke kurs han/hun har deltatt på. Dersom deltaker betaler kurset selv, så vil også deltakers adresse fremkomme av fakturaen. Fakturainformasjon deles med:

 • SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge (Regnskapsfører)
 • Axactor (Betalingsoppfølgning)
 • KPMG AS (Revisor)

I tillegg utsteder vi bekreftelse om bestått kurs til arbeidsgiver, når denne er kunde for kurset.

Når slettes personopplysningene?

Arcos sletter personinformasjon som vi ikke lengre har bruk for.

Arcos tar var på personinformasjon for å kunne bekrefte kursbevis, samt for å kunne utstede nytt kursbevis om du mister dette. Forskjellige kurs har forskjellig gyldighetstid. Personinformasjonen din slettes når kursbevisets gyldighetstid har utløpt og kursbeviset ikke lengre kvalifiserer til repetisjonskurs.

Arcos oppbevarer personinformasjon som inngår i regnskapet. Regnskapslovgivningen pålegger oss å ta vare på denne informasjonen i 5 år.