Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

Sertifiseringer innen kvalitet og miljø

Rådgivning som resulterer i sertifisering innen anerkjente standarder for Kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

Rådgivning for sertifisering i henhold til ISO 9001 kvalitet
Rådgivning for sertifisering i henhold til ISO 14001 Miljø
Rådgivning for sertifisering i henhold til ISO 18001 Arbeidsmiljø
Rådgivning for sertifisering i henhold til ISO 26000 Samfunnsansvar
Rådgivning for sertifisering i henhold til A 741 (18), ISM Maritim

Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid internrevisjoner for de nevnte standarder.