Gå til innholdet

Booking | Velg dato

Oversikten viser oppsatte kurs. Velg kursdato og klikk på knappen "neste" for å bestille.

Kurs

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Innhold og omfang i kurset er tilpasset sikkerhetsopplæring for fører av skip med lengde opp til 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre - Dekksoffiser klasse 6. D6 er sertifikatet skipsfører må ha for å føre fartøy i næring med lengde opptil 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Gjennomfør kurset med:
3 dager på kurssenter

Både teori og praksis gjennomføres på kurssenteret.

 - 

Tromsø

Tromsø 14 ledige plasser Kr. 14.850,-
 - 

Tromsø

Kun for Forsvarets Regnskapsadministrasjon