Gå til innholdet

Booking | Velg dato

Oversikten viser oppsatte kurs. Velg kursdato og klikk på knappen "neste" for å bestille.

Kurs

NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs

Grunnleggende sikkerhetskurs for sokkelarbeidende personell (GSK). Kurset skal gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, og bidra til sikker adferd.

Gjennomfør kurset med:
4 dager på kurssenter

Både teori og praksis gjennomføres på kurssenteret.

 - 

Tromsø

Tromsø 4 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-
 - 

Tromsø

Tromsø 8 ledige plasser Kr. 16.850,-