Gå til innholdet

Industrivern Grunnkurs

Todagers grunnopplæring for nytt mannskap i bedriftens industrivern.

Hvem trenger kurset?

Personer som skal begynne som industrivernpersonell i bedrifter med eget industrivern.

Hva lærer deltakerne?

Etter gjennomført grunnopplæring skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift. De skal også kunne ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Ingen krav. Tilgjengelig for alle.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Arcos sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset gjennomføres over to ukedager. Undervisningen vil inneha både teoretiske og praktiske øvelser, hvor bl.a. følgende emner blir gjennomgått:

  • Industrivernets rolle og oppgaver
  • Livreddende førstehjelp
  • Grunnleggende brannvern

  • Det blir servert varm lunsj ved kurssenteret.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.