Gå til innholdet

Varme arbeider

Alle som utfører arbeid hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, trenger kurs i varmtarbeider.

Hvem trenger kurset?

Personell som arbeider med bruk av åpen flamme, varmluft, sveise - skjære eller slipeutstyr.

Hva lærer deltakerne?

Gjeldende regelverk. Arbeidsmiljøloven, brann og eksplosjonsvern loven. Bannteori, slokking av brann. Farer ved varmt arbeid. Risikokartlegging og tiltak.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Ingen

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Arcos holder alt utstyr som er nødvendig for kursgjennomføring. Inkludert lunsj.

Hvordan gjennomføres kurset?

Teoretisk opplæring, praktisk øvelse og avsluttes med skriftlig eksamen.