Gå til innholdet

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Innhold og omfang i kurset er tilpasset sikkerhetsopplæring for fører av skip med lengde opp til 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre - Dekksoffiser klasse 6. D6 er sertifikatet skipsfører må ha for å føre fartøy i næring med lengde opptil 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Hvem trenger kurset?

Kurset er mindre omfattende enn STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for Sjøfolk, samtidig som det oppfyller minimumskrav til sikkerhetskurs for personer som ikke har behov for høyere sertifikat enn Dekksoffiser klasse 6.

I tillegg godkjennes kurset som alternativ til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for personer som skal tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i helt innelukket farvann - fartsområde 1.

Hva lærer deltakerne?

  • Personlige redningsteknikker
  • Forebyggende brannvern og brannslukking
  • Grunnleggende førstehjelp
  • Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Ingen krav. Tilgjengelig for alle

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Det anbefales å ta med klesskift, da man ved de praktiske øvelsene kan bli våt. Kjeledress og støvler utdeles under øvelsene.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset gjennomføres over 3 ukedager. Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser.

Annet

  • Det blir servert varm lunsj ved kurssenteret.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs
  • Må repeteres innen 5 år