Gå til innholdet

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering

Kurs for de som skal arbeide på passasjerskip og andre fartøy der man har anvar for sikkerheten til passasjerer. Kurset gir opplæring i hvordan besetningen skal opptre i en krisesituasjon.

Hvem trenger kurset?

Alle som skal arbeide på som skal arbeide på "RoRo passasjerskip" og andre passasjerskip.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel V/2, avsnitt A-V/2 og tabeller A-V/2-1 og A-V/2-2.

Kurset gir opplæring i hvordan besetningen skal opptre hvis det oppstår en krise ombord, samt hvordan de skal opptre/kommunisere med passasjerene.

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid.
  • Hvilke krav er det til mannskap, opplæring, øvelse og utstyr i henhold til STCW-2010.
  • Kunne disponere ressurser ombord på en sikker og forsvarlig måte, hvis det oppstår en nødsituasjon.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Det kreves at du har gyldig kursbevis A-V/2 Passasjer- og krisehåndtering.