Gå til innholdet

NOG Beredskapsledelse grunnkurs

Beredskapsledelse grunnkurs skal gi deltakerne kompetanse innen beredskapsledelse i offshoreindustrien, herunder evne til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Kurset er også relevant for personer som har ansvar og oppgaver innen beredskapsledelse i annen type virksomhet - privat og offentlig.

Hvem trenger kurset?

Personell som innehar funksjon innen beredskapsledelse i virksomheten.

Hva lærer deltakerne?

Opplæringen skal gi kompetanse innen: Organisering av beredskap, Effektiv beredskapsledelse, Samvirke - ansvar og roller, Mentale reaksjoner og stressmestring, Opptreden i beredskapsrom

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Ingen krav til utstyr.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 3 dager. Undervisningen inkluderer teori, gruppeoppgaver og øvelser.

Annet

Det vil bli servert varm lunsj ved kurssenteret som er inkludert i pris. 100% frammøte for godkjent kurs. Kurset tar utgangspunkt i prinsipper for beredskapsledelse innen offshoreindustrien. Selv om scenarioene er relatert til offshore, er prinsippene og metodikken som gjennomgås på kurset relevant for personer med ansvar innen beredskapsledelse - uavhengig av type virksomhet.