Gå til innholdet

Polarkoden - Grunnleggende og Videregående kurs.

Polarkoden - Grunnleggende og Videregående Kurs.

Hvem trenger kurset?

 1. Skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat og som opererer i åpne polare farvann, skal fra og med 1. juli 2018 ha ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende.

 2. Ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann, skal ha ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende.

 3. Skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann, skal fra og med 1. juli 2018 ha ferdighetssertifikat Polarkoden – videregående.

For ytterligere detaljer og definisjoner, se §58 i «Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk» her

Hva lærer deltakerne?

Kursdeltakerne skal kunne planlegge seilas og vite hvordan man opererer skip under forskjellige isforhold med bakgrunn i de miljømessige, menneskelige og teknologiske utfordringer som polare forhold representerer.

Tema:

 • Regelverk og standarder
 • Fartøysegenskaper for isgående skip
 • Manøvrering i is
 • Planlegging av seilas og rapportering i polare farvann
 • Operasjonelle utfordringer i polart klima, vinterisering
 • Forberedelser av mannskap, arbeidsoperasjoner og sikkerhet i polart klima
 • Maritime utfordringer i polart klima
 • Utfordringer ved kommunikasjon og posisjonering i polare farvann
 • Isbryter operasjoner

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Kurset er åpent for alle. Både de som innehar stilling med formelle krav i forhold til polarkoden samt andre som ser nytten av å få tilført kunnskap om operasjoner i polare farvann.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Ingen krav

Hvordan gjennomføres kurset?

Leksjoner, gruppearbeid og gjennomføring av øvelser på fullskala navigasjonssimulator med ismodul. Simulator delen av kurset arrangeres på UiT Norges arktiske universitet.

Annet

Kurset gjennomføres ihht. STCW-regel seksjon V/4 tabell A-V / 4-2 (Table A-V/4-2 Specification of minimum standard of competence in advanced training for ships operating in polar waters).