Gå til innholdet

STCW Bridge Resource Management (BRM)

Sikre etterlevelse av regelverkets krav til sikker vakt og god ledelse på bro.

Hvem trenger kurset?

Dekksoffiserer / Navigatører.

Hva lærer deltakerne?

Sikker ledelse fra bro for å kunne ta vare på egen og andres sikkerhet dersom det skulle oppstå situasjoner av ulik alvorlighetsgrad.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Dekksoffiser, Nautikk- student eller elev.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Ikke noe spesielt da kurset er basert på teori og simulator.

Hvordan gjennomføres kurset?

Forelesninger, dialog, gruppearbeid og simulatorbaserte øvelser.

Annet

  • Det vil bli servert varm lunsj ved kurssenteret som er inkludert i kursprisen.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.
  • En avsluttende prøve.