Gå til innholdet

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering

Obligatorisk oppdatering for STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk . Kurset het tidligere "IMO-60-rep". Må tas hvert 5. år, etter Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk er bestått. Kurset gjennomføres iht: STCW konvensjonens regel VI/I, avsnitt A-VI/1, tabeller A-VI/1-1,1-2,1-3.

Hvem trenger kurset?

Alle som arbeider på skip, og som inngår i beredskapen ombord.

Hva lærer deltakerne?

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Kunne bruke utstyret som er til disposisjon om bord, i en nødsituasjon.
  • Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av skipet.
  • Det vil også bli repetisjon fra grunnkurset i blant annet brannteori og redningsteori.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Grunnleggende sikkerhetskurs som ikke er eldre enn 5 år. Eller re-trening av sikkerhetsopplæring for sjøfolk som ikke er eldre enn 5 år. Kunne dokumentere 12 måneders effektiv fartstid i løpet av de siste 5 årene.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Deltakeren må ta med varme og gode bruksklær til bruk under kjeledressen ved de praktiske øvelsene. Kjeledress og støvler utdeles under øvelsene.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 2 dager hvor det vil være både teori og praktiske øvelser.

Annet

  • Det blir servert varm lunsj ved kurssenteret.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.
  • Må repeteres hvert 5. år.

Se STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk for mer infomasjon.