Gå til innholdet

STCW Kurs i Sikringsbevissthet

Kurset gir en grunnleggende forståelse for sikringsarbeidet(security) ombord på skip, hvilke trusler et skip står overfor og hvordan mannskapet skal forholde seg til disse.

Hvem trenger kurset?

Mannskap om bord på skip som skal ha sikrings- og terrorberedskapsplan(ISPS-fartøy), men som ikke har særlige sikringsplikter knyttet til denne planen.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel VI/6, STCW kodens avsnitt A-VI/6 og tabell A-VI/6-1.

Hvilke trusler et skip står overfor, maritim sikringspolitikk, håndtering av sensitiv informasjon, ansvar og roller i skipets sikringsarbeid, hvordan avdekke/handle ved trusler.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Det er ingen krav til forkunnskap.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset kombinerer leksjoner/teoretisk undervisning, gruppearbeid og øvelse. Avsluttes med skriftlig prøve.