Gå til innholdet

STCW Medisinsk behandling

Kurset er obligatorisk for dekksoffiserer. Deltakerne får opplæring i medisinsk behandling om bord på skip.

Hvem trenger kurset?

Skipsførerer og styrmenn.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel VI/4, avsnitt A-VI/4 og tabeller A-VI/4-2.

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet- og beredskapsarbeid.
  • Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Gjennomført opplæring iht STCW-78 m/endringer, A-VI/4.1 medisinsk førstehjelp. (Medisinsk førstehjelp inngår som en del av kursene "STCW videregående sikkerhetskurs" og "STCW oppdatering for offiserer".)

Annet

Kurset er bygd opp etter STCW-78 konvensjonen, som angir minimumskrav som settes til opplæringen og kvalifikasjonskrav til styrmenn og skipsførere som fører norske skip.