Gå til innholdet

STCW Medisinsk behandling oppdatering

For dekksoffiserer og navigatører.

Hvem trenger kurset?

Kurset må tas hvert 5. år etter "STCW Medisinsk behandling" er bestått.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel VI/4, avsnitt A-VI/4 og tabeller A-VI/4-2.

Kurset er bygd opp etter STCW – 78 m /endringer som angir de minimumskrav som settes til opplæringen og kvalifikasjonskrav til styrmenn og skipsførere som fører norske skip. Dette vil si at de personer som har ansvaret for medisinsk behandling skal kunne ta vare på syke og skadde personer mens de er om bord.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått medisinsk behandling grunnkurs STCW A-VI/4-2. Kursbeviset for dette kurset kan ikke være eldre enn 5 år ved kursstart og kursdeltakeren må ha minst 12 måneders fartstid de siste 5 årene. Sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord skal ha ferdighetssertifikat for medisinsk behandling eller kompetansesertifikat dekksoffiser.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Varme og gode bruksklær til bruk ved de praktiske øvelsene.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 2 dager hvor det vil bli gjennomført teori og praktiske øvelser.

Annet

Merk at kurset ikke settes opp hver gang "STCW Videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering" settes opp"

Se STCW Medisinsk behandling for mer informasjon.