Gå til innholdet

STCW Oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid

Kurs for maskinoffiserer som ikke har opprettholdt krav til vedlikehold av yrkeskompetanse- 12 måneders effektiv fartstid de 5 siste årene.

Hvem trenger kurset?

Offiserer som ikke har opprettholdt krav til vedlikehold av yrkeskompetanse, det vil si ikke godkjent 12 måneders effektiv fartstid de siste 5 årene.

Hva lærer deltakerne?

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid.
  • Hvilke krav er det til mannskap, opplæring, øvelse og utstyr i henhold til STCW-78.
  • Kunne disponere de ressurser som er tilgjengelig ombord, på en sikker og forsvarlig måte, hvis det oppstår en nødsituasjon.

Det vil også undervises i medisinsk førstehjelp, redning og brannkunnskap.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

  • Videregående sikkerhetskurs (tidligere IMO80)

Offiserer som ikke kan dokumentere godkjennt opplæring må ta fullstendig ny sikkerhetsopplæring.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Deltakeren må ta med varme og gode bruksklær til bruk under kjeledressen ved de praktiske øvelsene. Kjeledress og støvler utdeles under øvelsene.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 7 ukedager (Ikke helg) og det vil være teori og praktiske øvelser.

Annet

  • Det vil bli servert varm lunsj ved kurssenteret som er inkludert i kursprisen.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.
  • Avsluttende teoretisk prøve.