Gå til innholdet

STCW Passasjer- og krisehåndtering

Kurs for de som skal arbeide på passasjerskip og andre fartøy der man har anvar for sikkerheten til passasjerer.

Hvem trenger kurset?

Alle som skal arbeide på som skal arbeide på "RoRo passasjerskip" og andre passasjerskip.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel V/2, avsnitt A-V/2 og tabeller A-V/2-1 og A-V/2-2.

Kurset gir opplæring i hvordan besetningen skal opptre hvis det oppstår en krise ombord, samt hvordan de skal opptre/kommunisere med passasjerene.

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid.
  • Hvilke krav er det til mannskap, opplæring, øvelse og utstyr i henhold til STCW-2010.
  • Kunne disponere ressurser ombord på en sikker og forsvarlig måte, hvis det oppstår en nødsituasjon.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Det er ingen krav til forkunnskap for å delta på dette kurset.