Gå til innholdet

STCW Redningsfarkost og MOB

Kurs for fører av redningsfarkost eller "mann-over-bord"-båt. Kursdeltakerne lærer å ha kommando over en redningsfarkost ved havari eller ulykkestilfelle. Dette kurset er tidligere kjent som "Livbåtfører og saktegående MOB-båt".

Hvem trenger kurset?

Fører av en redningsfarkost eller saktegående "mann-over-bord"-båt.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

Kursdeltakere lærer å ha kommando over redningsfarkost ved havari eller ulykkestilfelle, der evakuering er påkrevd. Det vil si hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra fartøyet og oppholde seg på sjøen til én blir tatt opp.

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid.
  • Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Eleven må bestå "STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk" før dette kurset.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Det anbefales å ta med et klesskift, da man ved de praktiske øvelsene kan bli våt. Kjeledress og støvler utdeles under øvelsene.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 4 dager hvor det vil bli gjennomgått teori og praktiske øvelser i blant annet gjennomgang av livbåten og prosedyrer i start/låring av båt.

Annet

  • Det blir servert varm lunsj ved kurssenteret.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.
  • Må repeteres hvert 5. år.