Gå til innholdet

STCW Redningsfarkost og MOB oppdatering

Obligatorisk oppdatering for "STCW Redningsfarkost og MOB". Dette kurset er tidligere kjent som "Livbåtfører og saktegående MOB-båt oppdatering".

Hvem trenger kurset?

Fører av en redningsfarkost eller saktegående "mann-over-bord"-båt.

Kurset må tas hvert 5.år etter "Redningsfarkost og MOB" er bestått.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskaps arbeid.
  • Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon.
  • Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
  • Kursdeltakerne lærer å ha kommando over en redningsfarkost ved havari eller ulykkestilfelle.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

32t Livbåtfører og saktegående MOB-kurs før deltakelse på dette kurset.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 1 dag hvor det vil være teori og praktiske øvelser.

Annet

  • Det blir servert varm lunsj ved kurssenteret.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.
  • Må repeteres hvert 5. år.

Se STCW Livbåtfører og saktegående MOB-kurs for mer informasjon.