Gå til innholdet

STCW Videregående Sikkerhetsopplæring

Obligatorisk for dekks- og maskinoffiserer. Kurset het tidligere IMO80.

Hva lærer deltakerne?

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel VI/1, VI/2, VI/3 og VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3 og A-VI/4 og tabeller A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

  • Etablere gode holdninger til sikkerhet.
  • Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid.
  • Hvilke krav er det til mannskap, opplæring, øvelse og utstyr i henhold til STCW-95.
  • Kunne disponere de ressurser som er tilgjengelig ombord, på en sikker og forsvarlig måte, hvis det oppstår en nødsituasjon.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Gyldig ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetskurs eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på videregående sikkerhetskurs.