Gå til innholdet

Grunnleggende Sikkerhetskurs

Grunnleggende sikkerhetskurs for sokkelarbeidende personell (GSK). Kurset skal gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, og bidra til sikker adferd.

Hvem trenger kurset?

Sokkelarbeidende personell.

Hva lærer deltakerne?

Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

  • HMS kultur og korrekt sikkerhetsadferd
  • Forebygging av arbeidsulykker
  • Bruk av relevante brann-/redningsutstyr
  • Livreddende førstehjelp
  • Kollektive evakueringsmidler
  • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge
  • Helikopterevakuering (HUET)

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Deltakerne må gjennomføre et E-læringskurs hos Mintra, før de starter på kurset. Brukernavn og passord blir sendt på mail.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Det anbefales å ta med et ekstra klesskift da man ved de praktiske øvelsene kan bli våt. Kjeledress og støvler utdeles under øvelsene samt utstyr til gjennomføring av HUET.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 4 dager og undervisningen vil inneha både teori og praktisk øvelser.

Annet

  • Det vil bli servert varm lunsj ved kurssenteret som er inkludert i kursprisen.
  • 100% fremmøte for godkjent kurs.
  • Må repeteres hvert 4. år.