Gå til innholdet

OFA101 Førstehjelp grunnkurs

Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Hvem trenger kurset?

Personell som inngår i førstehjelpsberedskapen:

  • Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner
  • Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy

Hva lærer deltakerne?

  • Utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom
  • Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.