Gå til innholdet

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurs for livbåtfører. Kursdeltakerne lærer å ha kommando over en redningsfarkost ved havari eller ulykkestilfelle.

Hvem trenger kurset?

Livbåtførere.

Hva lærer deltakerne?

Kursdeltakere lærer å ha kommando over livbåt ved havari eller ulykkestilfelle, der evakuering er påkrevd. Det vil si hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til én blir tatt opp.

  • Klargjøre livbåt for evakuering
  • Organisere og lede ombordstigning
  • Sjøsette livbåt
  • Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering.
  • Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

  • Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring
  • VHF/SRC-sertifikat