Gå til innholdet

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Repetisjonskurs for "NOG OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Hvem trenger kurset?

Livbåtførere.

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

  • Livbåtfører grunnkurs
  • Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse i hht. til Norsk olje og gass-krav (Livbåtfører repetisjonskurs) eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Annet