Gå til innholdet

Polarkoden - Grunnleggende og Videregående kurs. Arrangeres på UiT Norges Arktiske Universitet

Polarkoden - Grunnleggende og Videregående Kurs.

Hvem trenger kurset?

 1. Skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat og som opererer i åpne polare farvann, skal fra og med 1. juli 2018 ha ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende.

 2. Ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann, skal ha ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende.

 3. Skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann, skal fra og med 1. juli 2018 ha ferdighetssertifikat Polarkoden – videregående.

For ytterligere detaljer og definisjoner, se §58 i «Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk» her

Hva lærer deltakerne?

Kursdeltakerne skal kunne planlegge seilas og vite hvordan man opererer skip under forskjellige isforhold med bakgrunn i de miljømessige, menneskelige og teknologiske utfordringer som polare forhold representerer.

Tema:

 • Regelverk og standarder
 • Fartøysegenskaper for isgående skip
 • Manøvrering i is
 • Planlegging av seilas og rapportering i polare farvann
 • Operasjonelle utfordringer i polart klima, vinterisering
 • Forberedelser av mannskap, arbeidsoperasjoner og sikkerhet i polart klima
 • Maritime utfordringer i polart klima
 • Utfordringer ved kommunikasjon og posisjonering i polare farvann
 • Isbryter operasjoner

Hvilke krav stilles til forkunnskap?

Kurset er åpent for alle. Både de som innehar stilling med formelle krav i forhold til polarkoden samt andre som ser nytten av å få tilført kunnskap om operasjoner i polare farvann.

Hva må kursdeltaker ha med på kurset?

Ingen krav

Hvordan gjennomføres kurset?

Leksjoner, gruppearbeid og gjennomføring av øvelser på simulator.

Annet

Kurset gjennomføres på UiT - Norges Arktiske Universitet, Tromsø. Oppmøte på Teknologibygget, Klokkargårdsbakken 35. Kurset gjennomføres ihht. STCW-regel seksjon V/4 tabell A-V / 4-2 (Table A-V/4-2 Specification of minimum standard of competence in advanced training for ships operating in polar waters)