Gå til innholdet

Kurs for offshore

Populære kurs

Kurs for offshore

Alle kurs

Grunnleggende Sikkerhetskurs repetisjon

Sted: Tromsø

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon for beredskapspersonell

Sted: Tromsø

Helikopter evakuering med pustelunge

Sted: Tromsø

OSE114 Liten MOB-båt Mørkekjørings modul

Sted: Tromsø

OSE114 Liten MOB-båt repetisjonskurs med mørkekjøring

Sted: Tromsø

OSE114 Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring

Sted: Tromsø

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Sted: Tromsø

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Sted: Tromsø

Restricted Operators certificate (ROC/GMDSS)

Sted: Tromsø, Svalbard

Restricted Operator’s Certificate (ROC/GMDSS), repetisjonskurs

Sted: Tromsø