Gå til innholdet

Kurs for offshore

Populære kurs

Kurs for offshore

Alle kurs

IMO Modell Kurs 7.12 Polarkoden Videregående

Sted: Tromsø, Svalbard

NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap rep.kurs

Sted: Tromsø

NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs

Sted: Tromsø

NOG Helikopter evakuering med pustelunge

Sted: Tromsø

NOG OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Sted: Tromsø

NOG OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Sted: Tromsø