Gå til innholdet
lukk

Fra mandag 11.mai arrangerer vi kurs igjen. Kursene blir gjennomført i henhold til myndighetenes føringer for smittevern.

Sjøfartsdirektoratet åpner for at sjøfolk kan ta Passasjer og krisehåndtering som e-kurs, forutsatt at rederiet gjennomfører kursets praktiske del. Ordningen gjelder fram til 1. juli. E-kurset kan tas hos Arcos.

Kurs for offshore

Populære kurs

Kurs for offshore

Alle kurs

Basic Safety and Emergency Training Repeater Course

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

Fallsikring og redning Modul B – NOG 113

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

Fallsikring og redning repetisjon - Modul B NOG 113

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

Fritidsskipperkurs - D5L

Sted: Tromsø, Svalbard, Harstad | Gjennomføring: På kurssenter

Fritidsskipperkurs D5L - praktisk utsjekk

Sted: Tromsø, Harstad, Svalbard | Gjennomføring: På kurssenter

Grunnleggende Fallsikring

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

IMO Modell Kurs 7.12 Polarkoden Videregående

Sted: Tromsø, Svalbard | Gjennomføring: På kurssenter

IMO modell kurs 7.11 Polarkoden Grunnleggende

Sted: Tromsø, Svalbard | Gjennomføring: På kurssenter

ISM koden og internrevisjon

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

Internrevisjon av kvalitetssystemer

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG Beredskapsledelse grunnkurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG Beredskapsledelse repetisjon

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap rep.kurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG Helikopter evakuering med pustelunge

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OFA101 Førstehjelp grunnkurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OFA101 Førstehjelp repetisjonskurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OSE114 Liten MOB-båt Mørkekjørings modul

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OSE114 Liten MOB-båt grunnkurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OSE114 Liten MOB-båt repetisjonskurs med mørkekjøring

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OSE114 Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

NOG OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

Restricted Operators certificate (ROC/GMDSS)

Sted: Tromsø, Svalbard | Gjennomføring: På kurssenter

Restricted Operator’s Certificate (ROC/GMDSS), repetisjonskurs

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter

STCW Påbygging Grunnleggende Sikkerhetsopplæring fra Norsk Olje & Gass (GSK) til Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for Sjøfolk

Sted: Tromsø, Svalbard | Gjennomføring: På kurssenter

Varme arbeider

Sted: Tromsø | Gjennomføring: På kurssenter